GrandExpertS
  • Anmelden

Brotkrumen-Navigation

Въведение

Добре дошли в Учебен модул 2: Методи
При създаване на онлайн съдържание е важно да познавате вашата целева група (в случая възрастни хора), нейните нужди и силни страни, за да можете да ги използвате в обучението по най-добрия възможен начин. Най-често срещаните обучителни теории и типове ученици ще ви помогнат да създадете подходящия курс.
  • Какво кара даден човек „да учи през целия си живот“?
  • Как запаметяваме и обработваме информация?
  • Как мога да влияя на участниците в моя курс, така че те да се забавляват, докато учат това, което искам да им преподам; да вярват в себе си и в способността си да учат; и как да ги мотивирам, ако е необходимо?
  • Кои са най-известните обучителни теории и как се прилагат?
  • Какви са типовете ученици и как това влияе върху начина им на учене?
Ще научите факти, които си струва да знаете, за мозъка, за това какво наистина се променя, когато става въпрос за учене в по-напреднала възраст, за мотивиране и за стратегии за положително въздействие върху процеса на обучение.