Reiter

1 Виртуална класна стая

Добре дошли в този обучителен модул!
Учене и споделяне на идеи и информация е възможно и с компютър с връзка към интернет. "Гранд Експерти" ще ви помогне да правите това на тази платформа като ви преведе през различните онлайн модули.

Както при четене на книга, така и тук можете да минавате от една страница на друга. Има няколко начина да се „обръща страницата“ на компютър. В този курс това се прави като натиснете веднъж с левия бутон на мишката върху заглавието със стрелка горе или долу в дясно на всяка страница. Ако искате да се върнете обратно - натискате съответното заглавие със стрелка горе или долу в лявата част на страницата.