GrandExpertS
  • Anmelden

Brotkrumen-Navigation

1.1. Защо тази тема е важна?

Добре дошли в обучителен модул 3: Презентиране на съдържание
Презентирането е ключово. Като автор, вие трябва да представите по най-подходящ начин информацията, която искате вашите ученици да разберат. За да направите това, трябва да вземете предвид няколко прости принципи, които са съществено важни. В този раздел ще ви запознаем с тях.
Какво съдържа този модул?
  • Ще ви разкажем за най-често използваните ресурси: текст, изображение, видео и звук
  • Ще ви покажем как и кога трябва или не трябва да се използват
  • Ще ви представим най-често използваните формати (напр. mp3, jpg)
  • Ще ви дадем обща информация за авторското право