Reiter

Покана за разговор

Все повече хора ще достигат „третата възраст“ и ще живеят в нея все по-дълго. Това означава, че темата за старостта става все по-важна – за всеки отделен човек и за цялото общество. Но ние днес обикновено избягваме да мислим за своето остаряване, защото го свързваме с влошаващо се здраве, сенилност, непривлекателност, безполезност, изолация, бедност... Но дали тези стереотипи отразяват вярно реалността? Само негативни ли са промените при остаряването или то ни дава и нови възможности, които бихме пропуснали, ако приемем господстващия в нашата култура „култ към младостта“? И дали, ако се страхуваме да "гледаме" с отворени очи старостта, няма да се откажем сами от контрола върху живота си?
 
Настоящият курс е една покана за откровен разговор за остаряването, и за по-задълбочено вглеждане в нас самите и в света около нас.
Приятно четене!