Reiter

Повече за проекта (1/3)

  • Деца от 7 до 18 годишна възраст;
  • Първи етап- игрови ателиета-упражнения за концентрация, създаване на доверие в групата, развитие на речта, координация на движенията, формиране на чувство за вяра и наивност; чувство за правда и контрол; развитие на въображението и абстрактното мислене;
  • Втори етап- запознаване на децата с основните техники на актьорското майсторство и пантомимата; изграждане на образ- вътрешна и външна характерност, гласова характерност, професионална и животинска характерности;
  • Трети етап- структуриране на спектакъла, сценично поставяне- мизансцен, измисляне  и направа  на декори, конкретизиране на озвучаване и осветление;
  • Изиграване пред публика на готовото представление!!!