Reiter

Gezonde Lucht in de Stad

satelietbeeld luchtkwaliteit Europa
LUCHT IN STEDEN ONGEZOND

In veel grote steden is de lucht nog steeds erg ongezond. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan. Voor roet, de meest schadelijke stof, bestaat zelfs geen veilige norm. Inwoners hebben recht op gezonde lucht. Dat is lucht die je gerust in kunt ademen, zonder schadelijke gevolgen voor je gezondheid. Daarom is het nodig om vooral de uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer te bestrijden. Minder en schoner wegverkeer is de oplossing.Deze lesmodule gaat vooral in op welke maatregelen er mogelijk zijn om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Handig voor als je hierover met je gemeenteraad of met ambtenaren van de stad praat of als je een met een groep voor andere maatregelen wilt pleiten.
Stikstofdioxide en Fijnstof worden door autoverkeer uitgestoten. Het wordt steeds duidelijker dat deze stoffen de gezondheid van de burger ernstig bedreigen. In Nederland heeft het Longfonds berekend dat stadsbewoners ongeveer 13 maanden minder lang leven door luchtverontreiniging en dat jaarlijks 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig overlijden.