GrandExpertS
  • Anmelden

Brotkrumen-Navigation

Een rijk erfgoed

Denk je aan typisch Nederlandse juwelen, dan gaan de gedachten al snel uit naar ‘onze’ streeksieraden. Ze vormen een rijke en heel diverse erfenis uit de plattelands- en visserij-tradities van onze samenleving. Van here- en kleine boeren, van reders en vissers, maar vooral van hun vrouwen! En ook stedelingen deden graag mee aan deze tooi en pracht! Hard werkende families die zonder hulp van overheid of subsidies, door de eeuwen heen hier een bestaan hebben opgebouwd waar we trots op mogen zijn.