GrandExpertS
  • Anmelden

Brotkrumen-Navigation

(1/5) (2/5) (3/5) (4/5) (5/5)

1 Introductie (1/2)

Spreeuwen organiseren zich.
 We leven in een land, een stad, een regio, een dorp, een buurt waarin we geconfronteerd worden met allerlei ontwikkelingen die ons meer of minder persoonlijk raken. Als burgers, bewoners, eigenaren en huurders e.d. worden we door die ontwikkelingen soms in onze belangen belaagd of geschaad. Met deze cursus wordt u gestimuleerd, geïnstrueerd, ondersteund en geholpen uw eigen belangen te behartigen, uw schade te beperken of ongedaan te maken.
Over het algemeen kan gezegd worden - hoewel er uitzonderingen zijn -, dat u uw belangen niet in uw eentje kunt behartigen en dat u om succes te kunnen hebben andere mensen bij uw belangenbehartiging zult moeten betrekken om uw doel(en) te bereiken. En dan nog, als u erin slaagt een sterke belangenbehartigingsorganisatie op te tuigen is succes niet gegarandeerd. Veel hangt af van uw motivatie om op te gaan treden, uw vasthoudendheid, de voorwaarden en de context waarmee u te maken hebt, de middelen die u tot uw beschikking hebt of kunt krijgen en het vermogen om mensen, media, instellingen en organisaties achter u te krijgen door goed samen te werken en te communiceren.
In deze cursus vindt u handvatten om op te treden voor uw eigen belangen en alles wat daarbij komt kijken. Met behulp van vragen per hoofdstuk zult u ondersteund worden om duidelijkheid te verkrijgen over allerlei aspecten die met adequate belangenbehartiging te maken hebben.